Poniższe zasady Polityki Prywatności są skierowane do klientów i użytkowników (zwanych dalej „Klientami” lub „Tobą”) platformy online dostarczającej dostęp do oprogramowania i usług przeznaczonych do zarządzania małym przedsiębiorstwem w sektorze zdrowia i urody (np. stomatologia, usługi fitness, zabiegi kosmetyczne) głównie poprzez zarządzanie bazami danych na dysku Klienta lub na https://AIHelps.com/ (zwanym dalej „Oprogramowaniem”), które należy do i jest administrowane przez AIHelps (dalej zwanego „Spółką” lub „Nami”), w celu ochrony prywatności Klienta w trakcie korzystania z Naszej strony internetowej bądź korzystania z Oprogramowania przez zarejestrowanych użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych Nam przez Klientów. Nasza Polityka Prywatności oparta jest na powszechnie przyjętych zasadach postępowania, etyce Internetu oraz polityce Spółki w zakresie ochrony danych osobowych.

     Uwaga, nie zostaniesz uprawniony do korzystania z Oprogramowania, jeśli nie wyrazisz elektronicznej zgody na warunki Polityki Prywatności przedstawione poniżej za pomocą funkcji w Oprogramowaniu.

1. Dane Osobowe

1.1.  Spółka pozyskuje Twoje dane osobowe w trakcie zawarcia przez Ciebie transakcji na którąkolwiek z licencji Spółki na korzystanie z Oprogramowania jako Licencjobiorca.

1.2.   Dla celów Polityki Prywatności Twoje dane osobowe zawierają Twoje pełne imię, dane kontaktowe, nazwę podmiotu gospodarczego, który reprezentujesz, jego adres oraz dane klientów (tj. dane osobowe klientów podmiotu gospodarczego), dane bankowe, dane z GPS oraz/lub jakiekolwiek inne informacje i inne warianty informacji udzielone przez Ciebie lub Twoich przedstawicieli Spółce lub Licencjobiorcy Spółki i/lub jej agentowi. Zastrzegamy sobie prawo do okresowego zbierania informacji z podkategorii danych osobowych, które nazywamy danymi finansowymi. Dane finansowe to m.in. hasła, numery kart debetowych/kredytowych, numery kont bankowych i numery rozliczeniowe. Aby prowadzić stronę internetową Spółki oraz zapewnić Ci informacje o usługach i aktualizacjach Oprogramowania, które mogą Cię zainteresować, zbieramy dane osobowe (włącznie z danymi finansowymi) a także dane demograficzne bezpośrednio od Ciebie oraz na podstawie historii Twoich działań w trakcie korzystania z Oprogramowania. Zauważ, że w niektórych wypadkach traktujemy dane finansowe inaczej niż inne rodzaje danych osobowych.

1.3.      Dane osobowe mogą zostać zebrane na dwa sposoby: (1) poprzez świadome i dobrowolne wprowadzenie przez Ciebie informacji do systemu w odpowiedzi na konkretne zapytania systemowe lub prośbę o wypełnienie formularza przy instalacji, użytkowaniu lub rejestracji Oprogramowania, lub w inny świadomy i dobrowolny dla Ciebie sposób (taki jak wiadomość drogą mailową); i (2) poprzez automatyczne pobieranie informacji z Twojej aktywności na stronie internetowej Spółki, w Oprogramowaniu lub na innej stronie używającej Oprogramowania.

 

2. Przetwarzanie Danych Osobowych

2.1. Przy zakupie Oprogramowania wyrażasz zgodę na obecną Politykę Prywatności, a także zgadzasz się na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie na różne sposoby Twoich danych zgodnie z procedurami Spółki, jej Licencjobiorców i/lub agentów. Zgadzasz się także na transfer Twoich danych do Licencjobiorców i/lub agentów Spółki, jeśli nabędziesz swoje Oprogramowanie od nich. Oświadczasz także, że dane osobowe podmiotów trzecich przekazane przez Ciebie Spółce, wprowadzone lub użyte w jakikolwiek sposób w Oprogramowaniu lub na stronie internetowej Spółki,  prawnie należą do Ciebie i że otrzymałeś stosowne pozwolenie na używanie danych osobowych podmiotów trzecich w sposób, w jaki ich używasz.

2.2. Dane osobowe zebrane przez Spółkę są między innymi używane dla zapewnienia odpowiedniej prezentacji i wprowadzenia danych w bazach danych Oprogramowania zarejestrowanego na Twoje osobiste konto użytkownika. Spółka przechowuje dane finansowe, jeśli w ogóle, aby potwierdzić tożsamość Klienta i wystawić mu rachunek na opłatę za Oprogramowanie Spółki lub aby umożliwić Licencjobiorcom Spółki wystawienie takiego rachunku. Identyfikatory osobowe (takie jak numer karty lub numer konta bankowego) są zbierane, jeśli w ogóle, aby zweryfikować Twoją tożsamość jako użytkownika płatnego Oprogramowania oraz do celów prowadzenia księgowości/wystawiania faktur/zbierania opłat. Przy zakupie Oprogramowania Twoje pozwolenie na przekazanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (bankom, systemom płatniczym etc.) odpowiedzialnym za dokonywania Twoich transakcji z Nami jest ściśle wymagane. Obejmuje to także przekazywanie Twoich informacji innym spółkom i organizacjom w celu ochrony przed oszustwem finansowym i ograniczenia ryzyka kredytowego. W wypadku pracy z wyżej wymienionymi organizacjami upewnimy się, że mamy podobne procedury ochrony Twoich danych osobowych.

2.3. Poza sposobami wymienionymi w niniejszym dokumencie, nie udzielimy Twoich informacji finansowych lub identyfikatorów osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem naszych Licencjobiorców i agentów, bez Twojej zgody lub bez zobowiązań wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2.4. Po zakupie Oprogramowania okresowo otrzymasz informacje, które uznajemy za pomocne przy wyborze Oprogramowania lub dla pomocy w zapoznaniu się z innymi produktami i usługami Spółki, obejmujące materiały promocyjne; Twoja zgoda na Politykę Prywatności Spółki oraz użytkowanie zakupionego Oprogramowania lub zdalny dostęp do niego uznajemy za zgodę na wysyłanie Ci powyżej wymienionych informacji. W tym celu użyjemy tych samych danych kontaktowych, których używamy przy wysyłaniu Ci rachunków i powiadomień. Możesz anulować subskrypcję tego typu informacji poprzez wysłanie Nam prośby o anulowanie subskrypcji. Może jednak być także konieczne skontaktowanie się z agentem lub Licencjobiorcą Spółki, od którego nabyłeś Oprogramowanie, aby wyrazić swoją preferencję w tej kwestii. Pamiętaj, że anulowanie subskrypcji na wyżej wymienione powiadomienia oznacza, że od tego momentu jesteś osobiście odpowiedzialny za odpowiednie użytkowanie Oprogramowania i uiszczanie opłat na czas – Spółka nie jest zobowiązana wysyłać Ci dalszych powiadomień o swojej aktywności związanej z Oprogramowaniem (włącznie z wstrzymaniem lub wypowiedzeniem Twojej umowy na prawo do Oprogramowania).

2.5. Twoje dane osobowe lub dane finansowe mogą zostać ujawnione, jeśli przyczyną będzie obecne ustawodawstwo, żądanie ze strony organów ścigania, przestrzeganie zasad dokonywania transakcji ze Spółką bądź ochrona praw, mienia i bezpieczeństwa Spółki, Klientów strony internetowej Spółki lub innych. W wypadku zaistnienia takiej sytuacji postaramy się powiadomić Cię za pomocą Twoich danych osobowych przedstawionych w systemie.

2.6. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie używając w tym celu Oprogramowania Spółki. Twoje dane nie zostaną bezpośrednio zebrane przez inne oprogramowania, strony internetowe, bazy danych etc., nawet jeśli informacje takie są niezbędne dla Ciebie lub niezbędne do zapewnienia dostarczenia Ci zakupionego Oprogramowania. Oczywiście może nastąpić automatyczne pobieranie danych, jeśli jest to niezbędne dla dokonania płatności, nie powinieneś jednak polegać na Naszym automatycznym dostępie do danych, których Nam nie udostępniłeś w trakcie zakupu Oprogramowania lub rejestracji zdalnego dostępu do Oprogramowania.

2.7. Twoje dane osobowe mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Tobą drogą pocztową, telefoniczną (obejmującą wiadomości SMS i inne komunikatory), mailową lub poprzez wyświetlenie odpowiedniej wiadomości w Oprogramowaniu, którego używasz (wyłącznie z Twoim kontem użytkownika), jeśli jest to niezbędne w związku z Twoim użytkowaniem Oprogramowania. Licencjobiorcy i/lub agenci Spółki mogą przetwarzać Twoje dane osobowe we własnych celach, za co Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Spółka nie sprzedaje imion, adresów E-mail ani innych danych osobowych i danych kontaktowych podmiotom trzecim. Nie mamy też zamiaru podjęcia takiej działalności w przyszłości.

 

3. Bezpieczeństwo

3.1. Spółka zobowiązuje się podjąć wszystkie rozsądne kroki w celu ochrony danych posiadanych o Tobie lub podmiocie gospodarczym, którego jesteś przedstawicielem. Spółka posiada procedury ochronne na wypadek utraty, nadużycia lub zmiany informacji w zasięgu Naszej kontroli. Nasze serwery są zabezpieczone wysokiej jakości zaporami sieciowymi. Nasze oprogramowanie do przechowywania danych jest zgodne ze standardami gospodarczymi i stanowi jedno z najlepszych oprogramowań do zabezpieczenia transakcji internetowych dostępnych obecnie na rynku. Oprogramowanie to szyfruje wszystkie Twoje dane osobowe, które mamy w posiadaniu, w związku z czym jesteśmy przekonani, że podmioty trzecie nie mogą mieć do nich dostępu. Pamiętaj, że nie możemy w żadnym wypadku zagwarantować bezpieczeństwa informacji, włącznie z danymi osobowymi i danymi podmiotów trzecich, które są przechowywane na Twoim komputerze, w związku z czym nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę ich bezpieczeństwa.

 

4. Dane wprowadzone przez klienta

4.1. Strona internetowa, używając Oprogramowania bądź formularzu rejestracyjnego Spółki, może wyrazić prośbę o udostępnienie przez Ciebie Twoich danych osobowych (zgodnie z definicją powyżej). Jeśli kupujesz dostęp do Oprogramowania, zostaniesz poproszony o udzielenie informacji finansowych oraz określenie podmiotu gospodarczego, który reprezentujesz (nawet jeśli dokonujesz opłaty za Oprogramowanie we własnym imieniu a nie w imieniu podmiotu gospodarczego) w celu otrzymania rachunków rozliczeniowych i faktur.

4.2. Masz prawo do otrzymania elektronicznej kopii danych osobowych, które przechowujemy o Tobie. Masz także prawo do dokonywania poprawek w razie nieścisłości w naszych danych. Jeśli chcesz skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod info@aihelps.com. Twoja prośba zostanie uwzględniona tak szybko jak to tylko możliwe i nie dłużej niż w ciągu 30 dni kalendarzowych.

 

5. Śledzenie aktywności klienta

5.1. Nasza strona internetowa używa plików cookies, aby śledzić Twoją aktywność online. Cookies to małe fragmenty informacji, które strona internetowa wysyła do Twojego dysku twardego w celach tworzenia rejestru aktywności. Większość stron internetowych akceptuje pliki cookies. Używamy plików cookies także dla Twojej wygody, aby zapisać Twoje hasła, dzięki czemu nie musisz ich wpisywać za każdym razem, gdy logujesz się na Naszej stronie internetowej lub w Oprogramowaniu na nowo, oraz w innych celach związanych z dokonaniem transakcji na Naszej stronie internetowej. Pliki cookies pozwalają Nam na oszacowanie liczby naszych użytkowników i określenie ogólnych statystyk ruchu internetowego na stronie. Możesz ustawić w swojej przeglądarce blokadę plików cookies, jeśli nie chcesz ich otrzymywać. Oznacza to jednak, że możesz nie mieć pełnego dostępu do wszystkich usług Spółki. Możemy także korzystać z innych technologii takich jak web beacons, które zbierają informacje o Twojej aktywności na Naszej stronie internetowej i w Oprogramowaniu w celu udoskonalenia tych usług i Twojego komfortu użytkownika. Wszelkie zebrane przez Nas informacje podlegają Polityce Prywatności.

5.2. Zwróć uwagę, że każda aktywność na Naszej stronie internetowej lub w Oprogramowaniu może ujawnić Twój adres IP. Możemy użyć Twojego adresu IP w celu zdiagnozowania problemów z Naszym Oprogramowaniem, administracji Naszej strony internetowej lub zebrania profilu demograficznego Klientów. Twój adres IP może także zostać wykorzystany do wykrycia oszustw finansowych, w którym to celu możemy przekazać go organom prawnym.

5.3. Spółka także automatycznie żąda dostępu lub w inny sposób dostaje informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, kiedy wchodzisz na stronę internetową Spółki. Dane Twojej lokalizacji mogą być oparte na Twoim adresie IP. Używamy danych lokalizacji w celach udoskonalenia Naszego Oprogramowania.

5.4. Zbieramy informacje, które Twoja przeglądarka wysyła Nam, gdy wchodzisz na Naszą stronę internetową, bez względu czy odbywa się to za pośrednictwem Oprogramowania czy nie („Log”). Zapis z logu może obejmować Twój adres IP, rodzaj przeglądarki, wersję przeglądarki, strony na Naszym serwisie, które odwiedzasz, datę i godzinę wizyty, czas spędzony na poszczególnych stronach oraz inne statystyki.

5.5. Dane demograficzne to dane statystyczne o godności Klienta, jego przedsiębiorstwie, historii transakcji etc. Używamy danych demograficznych, aby dostosować Naszą stronę internetową do zainteresowań Klientów.

 

6. Dostęp do innych stron

6.1. Oprogramowanie między innymi zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie. Strony te nie są kontrolowane przez Spółkę i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności lub treści podmiotów trzecich przyłączonych linkiem do Naszej strony internetowej, nawet jeśli osoby te są Naszymi Licencjobiorcami lub agentami. Przed udzieleniem swoich danych osobowych na innych stronach zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności danej strony internetowej.

 

7. Zmiany w procedurach

7.1. Spółka ma na celu zostanie czołowym dostawcą oprogramowania przeznaczonego do zarządzania małym przedsiębiorstwem w sektorze zdrowia i urody. Aby to osiągnąć, nieustannie zmieniamy Nasz biznes, wprowadzając nowe serwisy i funkcje do Naszej strony internetowej i Oprogramowania. Oznacza to, że regularnie będziemy dostosowywać Nasze procedury prywatności do zmieniających się warunków działania Spółki.

7.2. Prosimy o okresowe ponowne zapoznanie się z Polityką Prywatności. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym momencie, co zostanie ogłoszone tylko i wyłącznie poprzez opublikowanie zaktualizowanej wersji na stronie internetowej. Obowiązująca wersja Polityki Prywatności to ta obecnie znajdująca się na stronie internetowej Spółki.

7.3. Użytkowanie strony internetowej Spółki jest jednoznaczne ze zgodą na obecnie opublikowaną wersję Polityki Prywatności. Spółka gwarantuje, że Twoje dane i jakiekolwiek informacje o Tobie, jakie posiadamy, są zawsze przetwarzany zgodnie z zasadami niniejszego dokumentu.  

 

8. Dane Kontaktowe

AIHelps LLC

Kijów, Ukraina

Ul. Raisy Okinoi 4

Numer telefonu: +380 44 360 20 21

E-mail: info@aihelps.com

Skype: aihelps