Personel

Przyciągnij do swojego biznesu najlepszych specjalistów

Stwórz idealne warunki do pracy

Praca zespołowa to podstawa sukcesu

 • Automatyczne tworzenie grafiku pracy
 • Kontrola na rzeczywistym i planowanym czasem pracy
 • Ustawienie wskaźników wydajności i premii
 • Motywacja dla pracowników,  żeby sprzedawać więcej i lepiej
 • Automatyczne obliczanie pensji
 • Pomoc asystentów
 • Mniejsza liczba niewypełnionych zadań
 • Wygodny i efektywny proces codziennej pracy w salonie
 • Możliwość sprawdzenia swojego grafiku dla pracowników
 • Jasno postawione cele dla pracowników i prosty sposób ich egzekwowania
 • Dane statystyczne i wykresy efektywności pracy personelu

Ustaw system premii za wyniki w pracy.

Zwiększ swoje obroty dzięki systemowi motywacji personelu do bardziej efektywnej sprzedaży.

Zarządzanie personelem jest teraz dużo prostsze:

 • Prosty system dodawania nowych pracowników
 • Wygodny proces automatycznego ustawiania grafika
 • Możliwość rozgraniczenia praw dostępu do systemu dla różnych pracowników
 • Automatyczna kalkulacja pensji
 • Premie za wysoką sprzedaż produktów i efektywne promowanie usług
 • Podział specjalistów według umiejętności i stażu pracy
 • Umowy o pracę
 • Dane o zaświadczeniach i certyfikatach pracowników

Zamów darmową prezentację online

Tłumaczymy w niej jak Beauty Pro pomaga wykonywać codzienne zadania, efektywnie zarządzać biznesem i zwiększyć przychody.

Zamów prezentację